Ván khuôn leo

 Ván khuôn leo là một dạng ván khuôn được nâng chuyển lên cao theo chu kì và thường được cấu tạo từ ván khuôn tấm lớn. Toàn bộ ván khuôn hay một đoạn ván khuôn được nâng lên cao theo từng chu kì. Ván khuôn leo có hai hình thức rất giống ván khuôn trượt nhưng sử dụng kích nâng. Ngoài ra, nó còn được nâng bằng cáp tự kéo lên, cáp thông qua các con đợi hay trụ đỡ, theo hình thức co rút để dịch chuyển lên cao và tự quay lật lên có sự hỗ trợ của cần trục.

 

Ván khuôn tự leo bằng xy lanh thủy lực:

 

Ván khuôn leo di chuyển nhờ cẩu tháp