Ván khuôn hầm

Ván khuôn kép: Ván khuôn kép là ván khuôn có thể được thực hiện với 02 vỏ , đặc trưng bằng cách di chuyển thì cái vỏ có thể và luôn luôn đi qua vỏ khác.

Ván khuôn hầm tự hành:Cấu tạo của loại cốp pha này là toàn bộ cốp pha được đặt trên hệ thống 02 đường ray ( kiểu ray tầu hỏa ). Khi muốn di chuyển sang vị trí mới, chỉ cần dùng ngoại lực tác dụng ( máy xúc, máy đào ) để đẩy cốp pha đi hoặc cốp pha có thể tự di chuyển thông qua mô tơ thủy lực gắn ở bánh xe..

Ván khuôn hầm di chuyển kiểu sâu đo: Cấu tạo của loại cốp pha này là toàn bộ cốp pha được đặt trên hệ thống 02 đường ray ( kiểu ray tầu hỏa ). Khi muốn di chuyển sang vị trí mới, chỉ cần dùng ngoại lực tác dụng ( máy xúc, máy đào ) để đẩy cốp pha đi hoặc cốp pha có thể tự di chuyển thông qua mô tơ thủy lực gắn ở bánh xe.