Stent mạch máu ngoại biên

Mở rộng hệ thống Stent mạch máu ngoại biên NAVALIS™ kết hợp stent  phủ nitinol có độ bền cao với 1 hệ thống vận chuyển linh hoạt.

Sử dụng chính xác và dễ dàng 

Stent phủ chất Nitinol với các điểm đánh dấu bằng tantalum cho phép hiển thị rõ dưới huỳnh quang.

•Việc giúp gọn tối thiểu giúp xác định vị trí chính xác

•Ống thông vận chuyển riêng lẻ đảm bảo chính xác tỷ lệ 1:1

Linh hoạt và mạnh mẽ

•Thiết kế dợn song duy nhất mang đến sự linh hoạt mà không cần xuyên tâm 

•Những thiết kế linh hoạt tang sức chống lại lực nén, uốn, xoắn 

•Ống thông vận chuyển rất linh hoạt giúp chuyển hướng tại những giải phẫu quanh co 

 

NAVALIS ™

Hệ thống mạch máu ngoại vi tự mở rộng NAVALIS™ được thiết kế để cung cấp một stent nitinol với mạch máu ngoại vi thông qua vỏ bọc vận chuyển dụng cụ  .

Chỉ định / Chống chỉ định 

Chỉ định:

Hệ thống stent tự mở rộng mạch máu ngoại vi NAVALIS™ dành cho những tổn thương động mạch ngoại vi tái phát hoặc tái hẹp (van tim).

Chống chỉ định :

Nhìn chung, chống chỉ định với PTA cũng như với vị trí stent. Những chống chỉ định bao

 gồm, nhưng không giới hạn với các bệnh nhân

•Bệnh nhân bị tổn thương vôi hóa nặng kháng với PTA .

 

•Bệnh nhân dễ tổn thương với khối lượng lớn các huyết khối liền kề. 

•Bệnh nhân rối loạn đông máu. 

 

•Bệnh nhân bị hẹp hoặc tắc những nơi vượt quá dây dẫn . 

•Bệnh nhân lạnh huyết khối hoặc tắc mạch mềm. 

 

 

•Bệnh nhân bị hẹp không có triệu chứng  (Tiền giai đoạn1).