Sản phẩm

 Cung cấp và bàn giao máy khoan khảo sát địa chất.
Vitravico cung cấp các loại ván khuôn hầm phục vụ đổ bê tông các công trình thủy điện, hầm giao thông
Vitravico cung cấp các loại ván khuôn leo (cốp pha leo) phục vụ đổ bê tông các công trình thủy điện, công trình cao tầng… :