Thông báo giao dịch cổ phiếu cổ đông nội bộ

Giao dịch cổ phiếu cổ đông nội bộ

Thông báo giao dịch cổ phiếu cổ đông nội bộ Xem chi tiết

Đăng trong mục Cổ đông |

Thông báo giao dịch cổ phiếu cổ đông nội bộ

TB GD co phieu-Nguyen tuan Minh

Thông báo giao dịch cổ phiếu cổ đông nội bộ

Ông : Nguyễn Tuấn Minh Xem chi tiết

Đăng trong mục Cổ đông |

Biên bản họp hội đồng quản trị 28-04-2014

report

Biên bản họp hội đồng quản trị 28-04-2014 Xem chi tiết

Đăng trong mục Cổ đông |

Hình ảnh đại hội đồng cổ đông quý I-2014

hdcd01

Hình ảnh đại hội đồng cổ đông quý I-2014

Xem chi tiết

Đăng trong mục Tin tức |

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý I-2014

BB hop HDQT 2014_0001

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý I-2014

Tải file tại đây : BC KQ HDKD quy 1-2014

Đăng trong mục Cổ đông |