Giới thiệu

Cách ghép cốp pha đòi hỏi sự am hiểu về thi công xây dựng được công nhân của  công ty cổ phần đầu tư sản xuất & Thương mại Việt Nam rất trú trọng trong thi công công trình.
Được thành lập trên cơ sở kế thừa những kinh nghiệm quý báu của các bậc đàn anh đi trước, trải qua những dự án lớn từ thủy điện, giao thông, khai thác mỏ...chúng tôi hiểu quý vị cần gì trong các dự án