Lưới bọc chống đá rơi với hệ thống TECCO® SYSTEM3 and SPIDER®

Lưới bọc chống đá rơi với hệ thống TECCO® SYSTEM3 and SPIDER®

- Áp dụng cho sườn đất và sườn đá

-Mắt lưới có độ căng lớn với một cường độ kéo đứt tối thiểu 1770 N/mm2

-Hệ thống được tối ưu hóa với mặt bằng hiện tại và liên kết hoàn hảo với hệ thống lưới thép.

-Chi phí hiểu quả với độ rộng các neo được tính toán hợp lý bằng phần mềm.

-Nguyên lý  kích thước dựa trên các kiểm tra quy mô lớn trên thực địa và mô hình số.

-Ít bị tác động bởi ăn mòn tự nhiên với hơn 20 năm bắt đầu xuất hiện rỷ.

-Các thảm thực vật dễ dàng được tái sinh và thêm phần chống xói mòn bề mặt và thoát nước bề mặt lúc có lượng mưa với lưu lượng lớn.