Giải pháp hiệu quả để loại bỏ huyết khối

EMAX được thiết kế để cung cấp một giải pháp hiệu quả và hữu hiệu để loại bỏ các cục máu tụ. Đem lại việc dễ dàng sử dụng, hiệu quả điều trị cao và khối lượng lưu thong lớn.