Geobrugg – Giải pháp đơn giản cho việc chống lũ quét và lũ ống.

 

 

Geobrugg – Giải pháp đơn giản cho việc chống lũ quét và lũ ống.

  -Bảo vệ khỏi các đợt đá lăn và đất trượt nông: giải pháp kinh tế

-Thời gian lắp đặt nhanh, máy móc lắp đặt đơn giản.

-Giải pháp môi trường thân thiện thích ứng với cảnh quan

-Thí nhiệm tỷ lệ 1:1 và được  Viện nghiên cứu liên bang Thụy Sỹ cho rừng, tuyết và cảnh quan (WSL) xác nhận và cấp chứng nhận

-Lưu lại với khối lượng qua các lần lũ quét và các hệ thông hàng rào lên đến hơn 1000 m3 chất thải rắn.

 

-Bảo vệ đá lăn chống lại tác động có năng lượng từ 100 KJ tới 8000 KJ

-Hàng rào được lăp đặt dễ dàng và nhanh chóng,

-Neo thấp và ngắn, thời gian khoan neo ít.

-Cường độ kéo đứt tối thiểu của lưới thép là 1770N/mm2.

-Kiểm tra thực tế: Thí nghiệm thực tế tại hiện trường với tỷ lệ 1:1 và được chứng nhận bởi tổ chức chứng nhận độc lập là  ETAG và BAFU         

 

-Độ võng của hàng rào thấp.

 

 

Hàng rào chống đá rơi, đá lở